HELP, samenwerkingsproject met Chris Luttel, 2008                                       <

            Hier te zien tijdens de Eindexamen Expositie van AKV/St.Joost 's-Hertogenbosch.

            foto: Annet Nooijen

 

 

 

 

HELP

samenwerkingsproject ten bate van het behalen van de minor van het tweede jaar beeldende kunst

Het project bestaat uit de handeling van het op het dak van een gebouw schrijven van het woord HELP.

Een onderzoek naar de verversing van de satellietbeelden bij Google Earth.

Het betreffende gebouw staat op de lijst om gesloopt te worden. Zal in de tijd tussen onze handeling en de sloop een satelliet beelden maken van het gebouw en zullen deze gebruikt worden voor Google Earth? Zo ja welke effecten zal het woord HELP op het dak van een gebouw teweeg brengen? Zal er een reddingsactie op touw gezet worden? Zal het gebouw gered worden van de sloophamer?

We hebben voor het woord HELP gekozen omdat het een internationaal woord is en Google Earth wordt bekeken door een internationaal publiek. Ook lijkt het een noodkreet van het gebouw of haar bewoners in verband met de sloopplannen. En het komische effect van het idee dat er gedacht zou worden dat er werkelijk iemand in nood is. Of nog mooier, dat je je zou kunnen voorstellen dat er zich op die plaats ooit iets heeft afgespeeld waar HELP een overblijfsel van is.

Misschien is dit wel een performance, wij voeren een bepaalde handeling uit. Een handeling die redelijk onzichtbaar is maar die door de juiste omstandigheden en acties, die wijzelf niet in de hand hebben, wel gezien kan worden. Het is dus ook een spel met toeval en tijd. En met het vreemde mechanisme van de wereld om ons heen.

Chris Luttel

Germen Zoer